You are here:

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 46 ปี

JA slide show

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           แผนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม. ใหม่)  41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

          แผนที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม. เก่า)  269/2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000