Breaking News

วีดิทัศน์ : ข่าว (ย้อนหลัง)

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 7 (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 5 (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : กรมประชาสัมพันธ์ (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง ไทยทีวี 6 (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตน …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว :  สมเด็จพระเทพรั …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 60)

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ …

Read More »

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 5 (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก ข่าว :  สมเด็จพระเทพรั …

Read More »