ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี (เพิ่มเติม) ในกรณีตั้งครรภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการข …

Read More »