ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าว : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ออกอากาศทาง : สำนักข่าวไทย
วันที่ออกอากาศ : วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ขอขอบคุณ : สำนักข่าวไทย

Check Also

รายงานผล ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561