การจองที่พักของ งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดจองห้องพัก งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562

หอพักที่เปิดให้เช่า งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

เขตพื้นที่ขามเรียง

ห้องพัดลม อัตรา 1,500 บาท (อัตราเหมาจ่าย) จัดสรรที่หอพักโกสุมพิสัย ชั้น 1

ห้องปรับอากาศ อัตรา 2,250 บาท(อัตราเหมาจ่าย) จัดสรรที่หอพักโกสุมพิสัย ชั้น 3

กำหนดการเข้าพักงานปริญญาบัตร 27 พ.ย.- 3 ธค.62

– บัณฑิตชาย จัดสรรที่ โซน B
– บัณฑิตหญิง จัดสรรที่ โซน A

***การชำระเงินค่าห้องพัก ให้ติดต่อชำระโดยตรงที่กองคลังและพัสดุ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการหอพักนิสิต โทรศัพท์ 043-754418 , 043754305

หมายเหตุ :  กรณีห้องน้ำรวม(หอพักโกสุมพิสัย) ทางงานหอพักนิสิต จำเป็นต้องแบ่งโซน ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของบัณฑิตหญิงและชาย ดังนั้น หากยอมรับเงื่อนไขการพักได้ จึงค่อยโทรศัพท์จองอีกครั้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้วทางหน้าเว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ) :  งานบริการหอพักนิสิต เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305 เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …