Breaking News

การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจาก : ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

สั่งจองชุดครุย สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ตรงข้าม บขส. มหาสารคาม) ที่เดียวเท่านั้น และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ติดต่อสั่งจองและรับชุดครุยได้ที่ตึกร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตามแผนที่ประกอบ)

การรับชุดครุย ให้ติดต่อรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.30 น. ที่ตึกร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพียงจุดเดียว โทร.086-4788540 , 081-5928378

การส่งคืนชุดครุย สามารถส่งคืนได้ที่ตึกร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. เพียงจุดเดียว และตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ส่งคืนที่ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ตรงข้าม บขส. มหาสารคาม) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เพียงจุดเดียว

 

ใบสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ

 

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …