การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 สามารถติดต่อสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะได้ตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจาก : ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ : วันที่ 4 ตุลาคม 2562)

1) สั่งจองชุดครุย สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ที่ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ตรงข้าม บขส. มหาสารคาม) เท่านั้น และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ให้ติดต่อสั่งจองและรับชุดครุยได้เลย ที่ตึกคิวคัลเลอร์แล็บ สาขาสามแยกกาฬสินธุ์ ห่างจากสามแยกฯ ประมาน 100 เมตร ก่อนถึงธนาคารกรุงไทย 30 เมตร ตามถนนเส้น มหาสารคาม-อ.โกสุมพิสัย

2) การรับชุดครุย ให้ติดต่อรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.30 น. ที่ตึกคิวคัลเลอร์แล็บ สาขาสามแยกกาฬสินธุ์ (ด้านหน้าตึกเป็นสีเหลือง) ห่างจากสามแยกฯ ประมาน 100 เมตร ก่อนถึงธนาคารกรุงไทย ตามถนนเส้น มหาสารคาม-อ.โกสุมพิสัย เพียงจุดเดียว โทร.086-4788540

3) การส่งคืนชุดครุย สามารถส่งคืนได้ที่ตึกคิวคัลเลอร์แล็บ สาขาสามแยกกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 2-7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. เพียงจุดเดียว และตั้งแต่วันที่ 8-13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ส่งคืนที่ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ตรงข้าม บขส. มหาสารคาม) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เพียงจุดเดียว

4) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอให้สั่งจองชุดครุยกับทางร้านคิวคัลเลอร์แล็บเท่านั้น

ใบสั่งจองชุดครุย

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …