รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล : วันที่ 4 ตุลาคม 2562)

Download File (จากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล) : http://regpr.msu.ac.th/assets/pdf/รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร%202562.pdf

Download File (ไฟล์ PDF) : https://activity.msu.ac.th/congratulations/wp-content/uploads/2019/10/name61-62.pdf

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …