คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3591/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลจาก : สำนักงานอธิการบดี : วันที่ 21 ตุลาคม 2562)

Check Also

แผนการเดินรถรางไฟฟ้า

แผนการเดินรถราง …