จุดให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่

จุดให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต)

แผนที่ลานจอดรถ …