แผนการปิดกั้นการจราจร

แผนการปิดกั้นการจราจร งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
จุดปิดเส้นทาง จุดที่ 1 : แยกไฟแดงเลี้ยวเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
จุดปิดเส้นทาง จุดที่ 2 : รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
จุดปิดเส้นทาง จุดที่ 3 : สามแยกทางเข้าสถาบันขงจื่อ
จุดปิดเส้นทาง จุดที่ 4 : สี่แยกก่อนข้ามสะพานห้วยคะคาง
จุดปิดเส้นทาง จุดที่ 5 : ทางเข้าคณะแพทยศาสตร์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …