แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานภายใน)

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานภายใน) งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต)

แผนที่ลานจอดรถ …