แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานภายใน)

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานภายใน) งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
จุดจอดรถ จุดที่ 1 : ลานด้านหลังคณะแพทย์
จุดจอดรถ จุดที่ 2 : โรงเรียนสาธิต(ฝ่ายประถม)
จุดจอดรถ จุดที่ 3 : ลานด้านตรงข้ามอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
จุดจอดรถ จุดที่ 4 : VIP ลานข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Check Also

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต)

แผนที่ลานจอดรถ …