แผนการเดินรถรางไฟฟ้า รับส่งบุคลากร บัณฑิต และญาติบัณฑิต

แผนการเดินรถรางไฟฟ้า รับส่งบุคลากร บัณฑิต และญาติบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
จุดที่ 1 : รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
จุดที่ 2 : ทางเข้าคณะแพทยศาสตร์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …