แผนการเดินรถรางไฟฟ้า

แผนการเดินรถรางไฟฟ้า รับส่งบุคลากร บัณฑิต และญาติบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

ขั้นตอนการ “ยืนยันตัวตน” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ขั้นตอนการ R …