วีดิทัศน์ : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

วีดิทัศน์ : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

ขั้นตอนการ “ยืนยันตัวตน” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ขั้นตอนการ R …