กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แก้ไขล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2562)

กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : แก้ไขล่าสุด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …