กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …