ค้นหาลำดับรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ค้นหาลำดับรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)

ระบบตรวจสอบรายชื่อ : http://regpr.msu.ac.th/checkName/compleateName.php

Download File ลำดับรายชื่อ (PDF) *** ค้นหารายชื่อ กด Ctrl + F *** : https://activity.msu.ac.th/congratulations/wp-content/uploads/2019/11/run2562.pdf

 

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …