กำหนดการบันทึกภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

กำหนดการบันทึกภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …