การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

การแต่งกาย  (บัณฑิต)

การแต่งกาย  (มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)

แนวปฏิบัติ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

 

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …