ผังจุดตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผังจุดตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …