ประกาศ !!! ให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กรอกข้อมูลใน “ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำ” และ “ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า”

ประกาศ !!! (ข้อมูลเบื้องต้นจาก : สำนักคอมพิวเตอร์ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
.
ให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กรอกข้อมูลใน “ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำ http://survey.msu.ac.th” และ “ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า http://alumni.msu.ac.th” พร้อมปริ้นท์เอกสาร จากทั้ง 2 ระบบ เพื่อรายงานตัว และรับ RFID Tag ที่คณะต้นสังกัด ในวันที่ 28 พ.ย. 62 (ซ้อมย่อยวันแรก)

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำ http://survey.msu.ac.th

ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า http://alumni.msu.ac.th

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …