ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รอบเช้า (1)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รอบเช้า (2)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รอบบ่าย (1)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รอบบ่าย (2)

 

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …