บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส วันที่สอง

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (วันที่สอง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,356 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 80คน ปริญญาโท 303 คน และปริญญาตรี 8,973 คน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรีรวม 7,011 คน โดยภาพบรรยากาศของการแสดงความยินดี ของบรรดาพ่อแม่พี่น้อง ที่มาร่วมให้กำลังใจและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบัณฑิตใหม่ เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ด้วยแววตา สีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสมหวัง และเก็บภาพความทรงจำ ความประทับใจจากรั้ว เหลือง –เทาแห่งนี้ อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  https://www.facebook.com/pg/MahasarakhamUni/photos/?tab=album&album_id=3162701887077694&ref=page_internal

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง อภิราม ทามแก้ว และแสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันที่สอง

วันที่ 3 ธันวาค …