เทปบันทึกภาพ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (บ่าย)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=8191

Copyright © 2562 ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามมิให้มีการบิดเบือน การตัดทอน การดัดแปลง การแก้ไข การทำซ้ำ หรือกระทำการอื่นใดแก่ชิ้นงาน หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้จัดทำ หรือองค์กร

 

Check Also

เทปบันทึกภาพ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 วันแรก (2 ธ.ค. 62)

วันที่ 2 ธันวาค …