มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 กำหนดในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่

เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  https://activity.msu.ac.th/congratulations/

และ Facebook (MSU-Congratulations)  https://www.facebook.com/MSU.Congratulations/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/photos/?tab=album&album_id=4063621713652369

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

Check Also

กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

กิจกรรมการเตรีย …