Breaking News

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวปฏิบัติ อุปสรรคปัญหาปีที่ผ่านมา พร้อมกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 กำหนดในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่

เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  https://activity.msu.ac.th/congratulations/

และ Facebook (MSU-Congratulations)  https://www.facebook.com/MSU.Congratulations/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : https://www.facebook.com/pg/MahasarakhamUni/photos/?tab=album&album_id=4219098388104700

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

บรรยากาศ……พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563)

บรรยากาศพิธีพระ …