Breaking News

กิจกรรมกองอาคารรวมใจพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 (เขตพื้นที่ขามเรียง) บริเวณโดยรอบอาคารพลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ทีมงานภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการเตรียมพื้นที่บริเวณลานสนามหญ้าข้างอาคารพลศึกษา นำไม้ไผ่ทำเป็นซุ้มทางเดินและปลูกไม้เลื้อยหลากชนิด อาทิ ต้นน้ำเต้า พืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ไถ่เตรียมแปลงดินสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับตัดหญ้าให้สวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB กองอาคารสถานที่ : https://www.facebook.com/buildingmsu/posts/3348104235302303

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์
ที่มา : กองอาคารสถานที่

Check Also

บรรยากาศ……พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563)

บรรยากาศพิธีพระ …