Breaking News

มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ นำโดย พลตรี ฉกาจ ประสงค์ รออ.904/905 หัวหน้าคณะ ตรวจพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

จากนั้น ผู้แทนสำนักพระราชวังและหัวหน้าส่วนราชการ หลายหน่วยงานได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือการเตรียมพร้อมการจัดงาน ทั้งด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวกต่างๆ มาตรการแนวทางป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การจราจร รวมถึงเส้นทางการเสด็จ ส่วนความชัดเจนในด้านต่างๆ นั้น จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งในหลายๆ ฝ่าย เพื่อความเป็นระเบียบครบถ้วน และทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : https://www.facebook.com/pg/MahasarakhamUni/photos/?tab=album&album_id=4263910936956778

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

บรรยากาศ……พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563)

บรรยากาศพิธีพระ …