ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กองทะเบียนและประมวลผล ขอประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th หรือ http://regpr.msu.ac.th/checkName/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 043-719888 /064-0855234

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผล

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …