จุดประชาสัมพันธ์

จุดประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
บริเวณสวนข้างสะพานข้ามห้วยคะคาง

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …