จุดให้บริการ อาหาร-เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการ

จุดให้บริการ อาหาร-เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการ (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
จุดที่ 1: บริเวณอาคารจอดรถศูนย์หนังสือ
จุดที่ 2 : โรงอาหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …