จุดรับ-ส่ง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

จุดรับ-ส่ง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
จุดที่ 1 : แยกไฟแดงเลี้ยวเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
จุดที่ 2 : ทางเข้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านข้างปั้ม ปตท.
จุดที่ 3 : รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
จุดที่ 4 : ทางเข้าคณะแพทยศาสตร์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …