Breaking News

มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมจัดเตรียมสถานที่ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบริเวณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งได้เตรียมการจัดแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม เพื่อใช้สถานที่ในการบันทึกภาพ แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) นายกรกฎ ปางลีลาศ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่ พร้อมบุคลากร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต สร้างความเป็นธรรมชาติ ด้วยการนำไม้ไผ่มาเรียงกันเป็นผนัง เพื่อใช้สถานที่ในการบันทึกภาพ พร้อมทั้งเตรียมภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม

ซึ่งในขณะนี้ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอบ จะชูช่อออกดอกบานสะพรั่งสวยงามรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมย่อยที่คณะต้นสังกัด
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมย่อย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร(บ่าย)
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร(เช้า –บ่าย)

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://activity.msu.ac.th/congratulations/ และ Facebook (MSU-Congratulations) https://www.facebook.com/MSU.Congratulations/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : https://www.facebook.com/pg/MahasarakhamUni/photos/?tab=album&album_id=4285119458169259

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

บรรยากาศ……พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563)

บรรยากาศพิธีพระ …