Breaking News

ใบจองภาพถ่าย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อสั่งจองภาพถ่ายได้ตามรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจาก : ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

สั่งจองภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ร้านคิวคัลเลอร์แล็บ (ตรงข้าม บขส. มหาสารคาม) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 043-711025 หรือ 043-723058

 

ใบจองภาพถ่าย

 

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …