Breaking News

มมส แนะนำเส้นทาง 4 จุดจอดรถ (ฟรี) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 14 -15 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำเส้นทางการเดินทาง จุดจอดรถญาติบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) แนะนำผู้ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง สั่งเตรียมพร้อมตำรวจจราจรเข้าจุดเร่งระบายรถเข้าที่จอด แก้ปัญหารถสะสมติดขัดในทุกเส้นทางเข้าออก

ซึ่งได้กำหนดจุดบริการรถไฟฟ้า บัณฑิต – ญาติบัณฑิต และแนะนำพื้นที่สำหรับจอดรถบัณฑิตและญาติบัณฑิต ตามทางเข้ามหาวิทยาลัยในจุดต่างๆ ดังนี้

1. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ข้างโรงพยาบาลสุทธาเวช (ฝั่งตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์)
2. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ทางเข้าคณาสวัสดิ์ (หน้าอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ เยื้องเสริมไทยคอมเพล็กซ์

แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต – ญาติบัณฑิต (ฟรี)

จุดที่ 1 ลานจอดรถตลาดเกษตร (สี่แยกพลศึกษา) พื้นที่ 2 ไร่ รับได้ 300 คัน ระยะทางประมาณ 2.6 กม. ใช้เวลาเดินทางจากลานจอดรถผ่านถนนหมายเลข 208 ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 32 นาที โดยสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางเพื่อไปยังประตูทางเข้าได้
https://goo.gl/maps/HuAVgRxPKgWDUbKk8

 

จุดที่ 2 ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุทธาเวช) พื้นที่ 4 ไร่ รับได้ 800 คัน ระยะทางประมาณ 1.4 กม. ใช้เวลาเดินทางจากลานจอดรถถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 17 นาที
https://goo.gl/maps/vDSaRUkGaKynAfJm8

 

จุดที่ 3 ลานจอดรถเสริมไทยคอมเพล็กซ์ พื้นที่ 12 ไร่ รับได้ 2000 คัน ระยะทางประมาณ 1.2 กม. ใช้เวลาเดินทางจากลานจอดรถผ่านถนนหมายเลข 208 ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 นาที
https://goo.gl/maps/Cpw6pZ15ryRGhYcb6

 

จุดที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะทางประมาณ 1.6 กม.ใช้เวลาเดินทางจากลานจอดรถผ่านถนนหมายเลข 208 ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 20 นาที
https://goo.gl/maps/pZvTgw2ECMZ2Vvxi7

 

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าไปปฏิบัติงาน ให้แสดงบัตรผ่านที่กองอาคารสถานที่ออกให้ และไปจอดรถได้ 3 จุด ดังนี้

1. ลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลสุทธาเวช
2. ลานจอดรถด้านหลังหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้ห้วยคะคาง
3. ลานจอดรถข้างโดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ (ทางเข้าคณาสวัสดิ์)

บัณฑิต – ญาติบัณฑิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ : https://activity.msu.ac.th/congratulations/

Check Also

บรรยากาศ……พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563)

บรรยากาศพิธีพระ …