แผนที่ มมส เขตพื้นที่ในเมือง (ม. เก่า)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ในเมือง (ที่ตั้งเดิม) ตั้งอยู่เลขที่269/2 ถนนนครสวรรค์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามพื้นที่ 368 ไร่

Check Also

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต)

แผนที่ลานจอดรถ …