แผนที่ มมส เขตพื้นที่ในเมือง (ม. เก่า)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ในเมือง (ที่ตั้งเดิม) ตั้งอยู่เลขที่269/2 ถนนนครสวรรค์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามพื้นที่ 368 ไร่

Check Also

แผนที่ มมส เขตพื้นที่ขามเรียง (ม. ใหม่)

มหาวิทยาลัยมหาส …