แผนที่ มมส เขตพื้นที่ขามเรียง (ม. ใหม่)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ขามเรียง (ที่ตั้งใหม่) ระยะห่างจากที่ตั้งเดิม 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่1,300 ไร่

Check Also

แผนที่ มมส เขตพื้นที่ในเมือง (ม. เก่า)

มหาวิทยาลัยมหาส …