แผนการปิดกั้นการจราจรและกำหนดทางเข้ารถ (สำหรับ V.I.P.)

แผนการปิดกั้นการจราจรและกำหนดทางเข้ารถ (สำหรับ V.I.P.) งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม