แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ข้อมูลจาก : สำนักงานอธิการบดี : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากร)

แผนที่ลานจอดรถ …