กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แก้ไขล่าสุด 28 พ.ย. 61)

กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนิสิต ที่มีสติ๊กเกอร์ QR-Code ติดหลังบัตร รายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว (จุดรายงานตัว : ถนนหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และจุดตรวจเครื่องแต่งกาย : ลานจอดรถคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง (1 ธันวาคม 2561)

กำหนดการซ้อมย่อ …