ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) เพื่อให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมาายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง (1 ธันวาคม 2561)

กำหนดการซ้อมย่อ …