ผังตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผังจุดตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

 

Check Also

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง (1 ธันวาคม 2561)

กำหนดการซ้อมย่อ …