ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อย สำหรับคณะการบัญชีและการจัดการ

ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คณะการบัญชีและการจัดการ

(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง (1 ธันวาคม 2561)

กำหนดการซ้อมย่อ …