กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตผู้มียศทางทหาร ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตผู้มียศทางทหาร
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต

Check Also

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง (1 ธันวาคม 2561)

กำหนดการซ้อมย่อ …