จุดรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จุดรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561
วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561

(ข้อมูลจาก : สำนักคอมพิวเตอร์ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

Download File จุดรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร : https://cc.msu.ac.th/th/readmore2+.php?pageid=234

Check Also

แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม