แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากร)

แผนที่ลานจอดรถ (สำหรับบุคลากร) งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม