ระบบค้นหา แถว ที่นั่ง และลำดับ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบค้นหา แถว ที่นั่ง และลำดับ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ข้อมูลจาก : สำนักคอมพิวเตอร์ และกองกิจการนิสิต : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ระบบค้นหา แถว ที่นั่ง และลำดับ : http://202.28.33.249

Check Also

กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง (1 ธันวาคม 2561)

กำหนดการซ้อมย่อ …