รายงานผล ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561

Check Also

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (4 ธ.ค. 61)

รายการ : ข่าวใน …