อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วีดิทัศน์ : ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต  เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

 

 

วีดิทัศน์
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ผลิตโดย : งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม