ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

 

 

 

ผังที่นั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รอบที่ 1 (เช้า)

 

ผังที่นั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รอบที่ 2 (เช้า)

 

ผังที่นั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รอบที่ 3 (บ่าย)

 

ผังที่นั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รอบที่ 4 (บ่าย)