จุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านอินเทอร์เน็ตและจุดรวมญาติ

จุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านอินเทอร์เน็ตและจุดรวมญาติ (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)