วีดิทัศน์ : การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วีดิทัศน์ : การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

 

 

 

วีดิทัศน์ : การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)